Historie Jazzclub seizoen 2009/2010

In oktober 2009 bleken iets meer dan 170 mensen weer te hebben betaald en lid bleven. Om de bestaande activiteiten, t.w. 6 maandelijkse clubavonden, tweewekelijkse jam- en jazzmiddagen én het Bot Bouw Jazzfestival, te kunnen laten voortbestaan een absoluut minimum. Dit seizoen (2009-2010) bleek dan ook het laatste seizoen waarin clubavonden werden georganiseerd.
De eerste clubavond van het seizoen 2009-2010 vond plaats op vrijdag, 30 oktober 2009. Er kwamen 130 van de 170 leden naar de Bovenzaal van Cool. Zij hoorden een bijzonder goed op dreef zijnde New Dixie Dawn. Nieuwe trompettist Bas Toscani speelde voor de 2e keer met het orkest!
So All The Matters, de small big band uit Den Oever was uitgenodigd om tijdens de clubavond van 27 november 2009 de muziek te verzorgen. Zo’n 140 bezoekers hebben zich uitstekend vermaakt, o.a. met zangeres/ saxofoniste Ilonka van Veen.
De “Jay Jay’s Border Jazzmen” uit de Achterhoek traden op tijdens de clubavond van 29 januari 2010 (ca. 120 bezoekers). Het orkest bleek van hoog niveau, speelde uiterst gediciplineerd en genuanceerd en verraste de bezoekers geregeld met hun uitstekende vaak 4-stemmige zang.
De clubavond van 26 februari 2010 werd voor ca. 80 bezoekers (erg weinig maar het was dan ook geen oude stijl) verzorgd door het Walter Mooij Jazz Trio, dit keer versterkt met de uitstekende klarinettist Frans van Berkel.
The Old Fashioners maakten er op 26 maart 2010 met hun verzorgde muziek (leuke arrangementen) een gezellige avond van. Het orkest zou in mei 2010 worden opgeheven en was dus nog net op tijd gecontracteerd …
De laatste clubavond in het bestaan van de jazzclub (23 april 2010) speelde huisorkest Just Friends, samen met gasten. Op de foto zangeres Ilonka van Veen, trombonist Jos Geverts en trompettist Bé Homan. Het werdeen geslaagde afsluiting voor een volle zaal!

"So All The Matters" uit Den Oever in actie op 27 november 2009. Zangeres Ilonka van Veen heeft haar saxofoon even terzijde gelegd.
“So All The Matters” uit Den Oever in actie op 27 november 2009. Zangeres Ilonka van Veen heeft haar saxofoon even terzijde gelegd.
De laatste clubavond in het bestaan van de Jazzclub (23 april 2010) speelde huisorkest "Just Friends" met gasten, w.o. zangeres Ilonka van Veen.
De laatste clubavond in het bestaan van de Jazzclub (23 april 2010) speelde huisorkest “Just Friends” met gasten, w.o. zangeres Ilonka van Veen.

Op zondag, 1 november 2009 verzorgde Barksdale Jazz Moment voor op het hoogtepunt ca. 35 bezoekers de muziek tijdens de eerste jazzmiddag van het seizoen. De opkomst viel wat tegen. Mogelijke oorzaak het totaal ontbreken van publiciteit. Opvallend was dat bezoekers maar kort bleven. Door de uitbundige regenval waren velen met de auto gekomen en wellicht bleven de mensen wat korter in verband met de onmogelijke parkeertarieven die halverwege 2009 hun intrede deden.

De jammiddag van 15 november 2009 zou, omdat Marc-Marie Huybrechts ’s avonds zou optreden in Cool, duren tot 16.30 uur. Omdat hij de Mexicaanse griep bleek te hebben gekregen was de voorstelling afgelast. De middag kon dus gewoon doorgaan tot 17.00 uur. Met 52 bezoekers en ca. 7 jammers werd het een gezellige middag, door Joop Witteman als vervanger van Ben van Venrooij in goede banen geleid. Bij huisorkest Just Friends werd de afwezige drummer Bob Budde bekwaam vervangen door Casper Meijer.

De jazzclubmiddag van 29 november 2009 met de Whaletown Jazzband trok ca. 35 bezoekers. Had wel wat meer mogen zijn.

De laatste activiteit van 2009 was een jammiddag op 13 december 2009. Weinig bezoekers maar door veel bezoekers in de theaterzaal af en toe nog behoorlijk druk in het Cool Café!

De jammiddag die voor 10 januari 2010 op het programma stond werd wegens zeer slecht weer geannuleerd. Om zoveel mogelijk mensen hiervan in kennis te stellen werd in de Alkmaarsche Courant een advertentie geplaatst. De jammers werden door Ben via e-mail van het niet doorgaan op de hoogte gebracht.

De New Eastside Combo verzorgde de muziek tijdens de jazzmiddag van 24 januari 2010. En weer waren de wegen door onverwachte sneeuwval slecht begaanbaar. Dat er toch ca. 45 bezoekers waren was voor velen een verrassing!

De jammiddag van 7 februari 2010 vond plaats in het Cool Café en trok rond de 50 bezoekers. En uiteraard talrijke jammers. En weer ouderwets gezellig.

 Jammiddag van 7 februari 2010 in het Cool Café.
Jammiddag van 7 februari 2010 in het Cool Café.

Op 21 januari 2010 was huisorkest Just Friends aan de beurt om de muziek te verzorgen tijdens de jazzmiddag. Zij speelden, uitgebreid met pianist Jan van Weelden, in de kleine zaal A. Dat bleek een heel aardige ruimte te zijn voor zo’n jazzmiddag. Het was jammer dat de zaalopstelling voorin niet als een café (tafels en stoelen) maar als een theater was ingericht. Kennelijk waren alle tafels bezet door de Zonnebloem die op zaal A na heel Cool bezette.

Op zondag, 7 maart 2010 was er weer een jazzmiddag, ditmaal met Jazz InDeeD, een uitstekend orkest. Dat hele weekend werd Cool bezet door de jaarlijkse CAM maar de Bovenzaal was voor de jazzclub beschikbaar.

De jammiddag van 21 maart 2010 werd slecht bezocht, waarschijnlijk door het fraaie weer en door Sven Kramer (’s avonds bleek dat Sven Kramer voor de 4e keer wereldkampioen all-round was geworden).

De jazzmiddag van 4 april 2010 werd verzorgd door de Chicago Jazzband. Het was 1e paasdag (was over het hoofd gezien bij het vaststellen van de datums een jaar daarvoor) en dat bleek een fantastische dag te zijn voor zo’n middag. Er waren maar liefst 90 bezoekers!

De jazzmiddag van 4 april 2010 in het Cool Café werd verzorgd door de Chicago Jazzband.
De jazzmiddag van 4 april 2010 in het Cool Café werd verzorgd door de Chicago Jazzband.

De jammiddag van 18 april 2010 werd om 15.30 (na een uurtje) afgebroken. Er waren twee bezoekers en twee jammers (Ronald Marchand en Bé Homan). Maar het was ook wel erg mooi weer . . .

Er resteerde nog één jazzmiddag, n.l. 2 mei 2010. Die middag trad de Whaletown Jazzband op. Er kwamen ca. 35 bezoekers nog éénmaal naar Cool. Daarna was het echt afgelopen. Er volgde nog het afscheid nemen van Astrid en Pia van de Cool-horeca. (waarmee al die jaren geweldig is samengewerkt!) . Zij vonden het erg jammer dat al die jazzactiviteiten stopten. Wie niet . . .

In november 2009, had het bestuur, op basis van het tekort, dat het seizoen 2010/2011 zou opleveren, besloten om aan het eind van het seizoen 2009/2010 de activiteiten te staken. Met het bulletin van december 2009 werden de leden hiervan in kennis gesteld. Velen reageerden teleurgesteld. De jazzclub is in het Cool Theater tot het einde in mei 2010 tot volle tevredenheid actief geweest met clubavonden, jammiddagen en jazzmiddagen.

Ben van VenrooijOp 6 oktober 2010, overleed, na een lange periode van strijd, Ben van Venrooij. Hij nam in 1999 het initiatief tot oprichting van de Jazzclub Heerhugowaard en bleef al die jaren voorzitter. Ben had moeite met het besluit om in april/mei 2010 te stoppen met de clubavonden maar was zich er van bewust dat het een onvermijdelijke stap was. Ben blijft in onze gedachten.

De Jazzclub bestaat nog maar nu met als enige activiteit het jaarlijkse Bot Bouw Jazzfestival. Tenminste …

Toch een vervolg »