Historie Jazzclub seizoen 2003/2004

Het seizoen 2003-2004 startte met 311 leden en stond, omdat er een lustrum te vieren viel (het 5e seizoen!), in het teken van de ledenkeuze.
Voor de maanden januari t/m maart 2004 konden de leden door middel van een enquete aangeven welk orkest nog eens terug moest komen.
Op 31 oktober 2003 werd het seizoen geopend met de “Stable Roof Jazzband”.
Voor de clubavond van 28 november 2003 was het “Swing Fire Quartet” uitgenodigd. De geweldig swingende Hans Verheul (klarinet/saxofoon) werd begeleid door Dick Posthuma op piano, Richie Hensen op bas en de actieve Pim Toscani op drums.
Tijdens de clubavond van 19 december 2003 werd tussen de muziek van de Hardenbergse “Sunny Side Jazzband” (een uitstekend orkest!) door een verloting gehouden. Onder 80 leden die sinds het begin van de Jazzclub lid waren werden 6 flessen wijn verloot. Voorzitter Ben van Venrooij had voor de uitreiking zijn kerstmuts opgezet.
Toen was het de beurt aan de keuze van de leden onder het motto “welk orkest moet nog eens terugkomen”. Op 30 januari 2004 werden dat “The Old Fashioners” uit Enkhuizen die ditmaal ook wat jump ’n jive in hun repertoire hadden gestopt.
De New Dixie Dawn met o.a. de helaas overleden plaatsgenoot Martin van Bezeij verzorgde op 27 februari 2004 de muziek tijdens de clubavond. Zij waren zeer goed op dreef hetgeen ook gold voor zangeres Erna van Es. Omdat het orkest in maart 2004 25 jaar bestond overhandigde voorzitter Ben van Venrooij de leden een glas champagne. Hij brak daarvoor in tijdens de eerste set.
Het derde door de leden “teruggehaalde” orkest was de “Willick Square Jazzband” uit Den Haag. Zij verzorgden met veel succes de clubavond van 26 maart 2004.
Het seizoen 2003-2004 werd op 23 april 2004 met 324 (!) leden afgesloten door het toporkest “The Revival Jassband” met op banjo plaatsgenoot Richard Endlich en op trompet Cees van den Heuvel. Net als destijds in de Zandhorst wist hij het publiek ook niet-muzikaal uitstekend te vermaken.

Dit seizoen vond al op 23 november 2003 de eerste jammiddag plaats. In een vol Theatercafé begeleidde Just Friends maar liefst 11 jammers. Een voor toen ongekend aantal. De jammiddag van 22 februari 2004 leverde een behoorlijk aantal jammers op en werd ook goed bezocht.Tijdens de jammiddag van 4 april 2004 werd, als resultaat van een poging de Heerhugowaardse Muziekschool “Dijk & Waard” bij het jammen te betrekken, meege”jamd” door twee van hun leerlingen. Ondanks het feit, dat de Jazzclub in het begin van haar bestaan vaak pogingen heeft gedaan om de Muziekschool bij (vooral) het jammen te betrekken was dit helaas éénmalig!

Uit Hardenberg kwam de voortreffelijke Sunny Side Jazzband. Zij hadden tijdens de clubavond van 19 december 2003 veel succes!
Uit Hardenberg kwam de voortreffelijke Sunny Side Jazzband. Zij hadden tijdens de clubavond van 19 december 2003 veel succes!
De "New Dixie Dawn", op 27 februari 2004 versterkt met zangeres Erna van Es.
De “New Dixie Dawn”, op 27 februari 2004 versterkt met zangeres Erna van Es.
 Jammen in het Theatercafé op 22 februari 2004.
Jammen in het Theatercafé op 22 februari 2004.

Helaas brandde De Schakel op 10 mei 2004 af en moest de jazzclub met de eerste drie clubavonden van het seizoen 2005/2006 uitwijken naar het Exodus Complex, eigenlijk een kerk met grote aanbouw.

Tijdens de aanpassingen die aan een bestaand gebouw aan de Nijverheidsstraat moesten worden gedaan om daar een tijdelijke Schakel van te maken verscheen een artikel in het Noordhollands Dagblad waarin aandacht besteed werd aan de verhuizing van de Jazzclub naar dat nieuwe gebouw. En daar hoorde weer een foto bij van het bestuur waar vlak daarvoor (het was december 2004) Fred Icke de plaats van Ton Molenberg had ingenomen.

Het bestuur in december 2004
Het bestuur in december 2004

Toen in januari 2005 de tijdelijke Schakel aan de Nijverheidsstraat gereed was werd dat uiteraard ook weer de thuishaven van de jazzclub. In die periode groeide het ledental tot ruim over de 300.

De "tijdelijke" Schakel waar de Jazzclub haar onderkomen had van 2005 tot 2008.
De “tijdelijke” Schakel waar de Jazzclub haar onderkomen had van 2005 tot 2008.

Seizoen 2004/2005 »