Jazzfestival 2012-2017

Zondag, 7 oktober 2012

In het jaar dat sponser Bot Bouw het 100-jarig bestaan vierde vond, uiteraard weer in het Cool Theater, het 24e Bot Bouw Jazzfestival plaats. De Gabanza Bigband uit Zuid-Kennemerland had nog niet eerder aan het festival deelgenomen en bleek een uitstekend orkest. Romantic Warriors had zich versterkt met een bassist en een drummer. Het festival werd in het Cafe Cool afgesloten door de FBI Jazzband. Zij hadden speciaal voor dit festival de Bot Bouw Blues gecomponeerd. Aan het einde deelde de directie van Bot Bouw bloemen uit aan de organisatoren Han Rademakers, Arjan Burgmeijer en Ricus Koning. De laatste verving Bob Budde die herstellende was van een operatie. Ricus heeft de bloemen direct na afloop bij hem bezorgd.

Rodi Media Zaal:
Woodside Big Band
Jacky Roofer’s Big Band
Gabanza Big Band
Big Swing Band

Bovenzaal:
Whaletown Jazzband
Tired & Hungry
Chicago Jazzband
Trace and the Old Dix

Cool Café:
Tired & Hungry (ingang, buiten)
Jazz InDeeD
Romantic Warriors
Barksdale Jazz Moment
FBI Jazzband

Zondag, 29 september 2013

Tijdens deze 25e aflevering van het Bot Bouw Jazzfestival was voor het Cool Theater op het Coolplein een streekmarkt georganiseerd. Bovendien was het koopzondag. Kortom, al vroeg een drukte van belang in het nieuwe centrum. Hoewel de indruk bestaat dat tijdens het festival de zalen wat minder gevuld waren dan de jaren daarvoor (het mooie weer en de vele activiteiten buiten?) werd het festival weer goed bezocht. De laatste uren was er in het Cool Café nauwelijks door te komen!
Het enige orkest dat nog nooit aan het festival had deelgenomen. de Hot Jazz Ambassadors, was gehandicapt door ziekte van één van hen. Desondanks was hun optreden zeer geslaagd.
Ook nu gaf de directie van Bot Bouw tijdens een toespraak aan dat zij ook in 2014 weer van de partij zullen zijn. Er waren bloemen voor de organisatoren, t.w. Han Rademakers, Arjan Bergmeijer, Bob Budde en Ricus Koning.

Theaterzaal:
L-Star Big Band
Jacky Roofer’s Big Band
Tired & Hungry
Barksdale Jazz Moment

Bovenzaal:
Whaletown Jazzband
Trace and the Old Dix
Chicago Jazzband
The Hot Jazz Ambassadors

Cool Café:
FBI Jazzband
Romantic Warriors Combo
Chicago Jazzband

The Hot Jazz Ambassadors in actie . . .
The Hot Jazz Ambassadors in actie

Zondag, 5 oktober 2014

Het 26e Bot Bouw Jazzfestival was een groot succes, zowel muzikaal als qua bezoekersaantal. Het was één van de drukst bezochte festivals met al bij aanvang volledig gevulde zalen! Nieuw was de big band Big Gig. En door een intensievere samenwerking met het Cool Theater waren ook de Oriënt Dixieland Express en de Traditional All Stars (o.l.v. Robin Visser van Cool) nieuwe deelnemers aan het festival. Ook nu gaf de directie van Bot Bouw in de persoon van Johan Groen tijdens een toespraak aan dat zij ook in 2015 weer van de partij zullen zijn. Er waren bloemen voor de organisatoren, t.w. Han Rademakers, Arjan Bergmeijer, Bob Budde en Ricus Koning.

Theaterzaal:
Big Band Buitenlandse Zaken
Big Band Big Gig
Gabanza Big Band
Jacky Roofer’s Big Band

Bovenzaal:
Chicago Jazzband
FBI Jazzband
Oriënt Dixieland Express
The Hot Jazz Ambassadors

Cool Café:
Tired & Hungry (ingang, buiten)
T-Race and the Old Dix
Romantic Warriors Combo
Whaletown Jazzband
Traditional All Stars

T-Race and the Old Dix opende het festival in het Cool Café . . .
T-Race and the Old Dix opende het festival in het Cool Café

Zondag, 4 oktober 2015

De populariteit van het festival lijkt toe te nemen want ook dit jaar was een drukte van belang in het Cool Theater. In het Café Cool waar de muziek altijd wat later begint dan in de overige zalen was het een uur na aanvang van het festival al behoorlijk druk. Nieuw waren dit jaar de Big Band Miss Jones (uitstekend orkest uit de kop van Noord-Holland), het huisorkest van de Heemskerkse golfclub Par Six, het mainstreamorkest Savoy Jazz Band en de Zaanse Sunshine Dixieland Jazz Band. De Whaletown Jazzband had niet alleen de bezetting veranderd maar ook de naam: Jazzy Men’s Band. Met de toezegging van sponsor Bot Bouw (tijdens hun toespraak aan het eind van het festival) is het zeker dat het festival ook in 2016 plaatsvindt.

Theaterzaal
Big Swing Band
Jacky Roofer’s Big Band
Woodside Big Band
Big Band Miss Jones

Bovenzaal (1e etage)
Chicago Jazzband
SunShine Dixieland Jazzband
Franklin Beaufort International Jazzband
Par Six

Café Cool
Tired & Hungry (ingang, buiten)
Savoy Jazzband
Barksdale Jazz Moment
Romantic Warriors Combo
Jazzy Men’s Band

De uitstekende Big Band Miss Jones in actie . . .
De uitstekende Big Band Miss Jones in actie

Zondag, 2 oktober 2016

Misschien wel de meest regenachtige dag van het jaar! En dan denk je dat dat wel minder bezoekers zal opleveren. Maar niets is minder waar, het werd ook dit jaar weer een zeer druk bezocht festival. En ook dit keer toch weer twee nieuwe orkesten, n.l. de Zaanse Big Band Tubantia o.l.v. Robert Vethaak en het kwartet LeSisMore Jazz. Jan Luijf had vorig jaar aangegeven voor het laatst met zijn enorme CD-aanbod aanwezig te zijn. In de Rodi Media Zaal 4 big bands, in het Café Cool 4 kleinere bezettingen en in de Bovenzaal maar liefst 5 orkesten. Met, onder het motto “Op naar de 30”, de toezegging van Bot Bouw om ook in 2017 weer door te gaan met het succesvolle festival. En ook dit jaar weer prachtige bloemen voor de organisatoren, dit keer uitgereikt door Bot Bouw directeur Johan Groen!

Rodi Media Zaal
Jacky Roofer’s Big Band
Big Band Gabanza
Big Band Tubantia
Big Band Miss Jones

Bovenzaal (1e etage)
Chicago Jazzband
Franklin Beaufort International (FBI) Jazzband
Jazzy Men’s Band
Par Six
LeSisMore Jazz

Café Cool
Tired & Hungry (ingang, buiten)
Savoy Jazzband
Romantic Warriors Combo
Barksdale Jazz Moment
Trace and the Old Dix

bb_021016_romanticwarriors3
Marcia Weel van het Romantic Warriors Combo in actie

Zondag, 1 oktober 2017

Een droge niet te warme dag, ideaal voor een jazzfestival. Het was dan ook drukker dan in 2016. Dit jaar meerdere orkesten die voor het eerst deelnamen aan het Bot Bouw Jazzfestival: Chet’s Choice (een voortzetting van het opgeheven Barksdale Jazz Moment), de Elephant House Jass Band (min of meer in plaats van de opgeheven Chicago Jazzband), de Jazzy Rabbits uit Zuid-Holland), de Dixiefun Jazzband en de Happy Swing Society. Laatstgenoemd orkest sloot het festival af in het Café Cool.  En ook dit jaar overhandigde Bot Bouw-directeur Johan Groen weer prachtige bloemen aan de organisatoren! Op naar 7 oktober 2018 voor het 30e Bot Bouw Jazzfestival.

Rodi Media Zaal
Jacky Roofer’s Big Band
Big Swing Band
Big Band Frankie goes to . . . !
Special met Chet’s Choice (Chet Baker programma)

Bovenzaal (1e etage)
Elephant House Jass Band
Jazzy Rabbits
Franklin Beaufort International (FBI) Jazzband
Dixiefun Jazzband

Café Cool
Tired & Hungry
Savoy Jazzband
Romantic Warriors Combo
Happy Swing Society

De Happy Swing Society sloot het festival af in het Café Cool

Jaren 2018 en later »