Jazzfestival 1991-1996

Zondag, 13 januari 1991

Voor het eerst meer dan 10 orkesten, n.l. 11 dit keer. Nieuw: Black Jack Quintet van Peter Klipp en Chickenhouse Inc., het huisorkest van de Zaanse Jazzclub o.l.v. gitarist Gé Beunder. Just Friends speelde in de bezetting met Herman van Braam op piano (Han Rademakers maakte daar toen even geen deel van uit). De avond voorafgaand aan deze Jazz-Inn trad in de Grote Zaal het Footlight Quintet op (zaal met tafeltjes en stoelen). Herman van Braam verzorgde pianomuziek in de Foyer.

Theaterzaal:
Big Band Muziekschool Heerhugowaard
Alkmaarse Big Band
Pete’s Big Band
Zaanse Big Band

Zaal 2:
Chicklenhouse Inc.
Whaletown Jazzband
Binne Jazzband

Ontmoetingsruimte:
Amazing Swing Quartet
Just Friends
Black Jack Quintet
Eastside Combo

Binne Jazzband met middenboven Co Tolboom (overleden in 2010), midden zangeres Mariska Bakker en linksonder Piet Bood (overleden) (januari 1991)
Binne Jazzband met middenboven Co Tolboom (overleden in 2012), midden zangeres Mariska Bakker en linksonder Piet Bood (overleden) (januari 1991)

Zondag, 12 januari 1992

Ook nu 11 orkesten. Nieuw: Big Band Concordia, Benny Bright Orchestra en de New Jazz Company (met Jaap Dekker, leider van Jacky Roofer’s Big Band, op trombone). De Big Band van de Muziekschool Heerhugowaard had zijn naam gewijzigd in Jacky Roofer’s Big Band. Just Friends speelde in dezelfde bezetting als in 1991, met Herman van Braam op piano. De laatste Jazz-Inn met Wim Luntz als directeur van De Schakel. Hij ging met pensioen. In de publiciteit was sprake van een soort van samenwerking met de Muziekkring. Waar het om ging was een financiële bijdrage van de Muziekkring. Een uitgebreide, positieve, recensie van Aad Solleveld.

Theaterzaal:
Jacky Roofer’s Big Band
Big Band Concordia
Pete’s Big Band
Benny Bright Orchestra

Zaal 2:
Binne Jazzband
New Jazz Company
Chickenhouse Inc.

Ontmoetingsruimte:
Black Jack Quintet
Just Friends
Eastside Combo
Setpoint

Setpoint met 2e van links Sip de Jong en uiterst rechts Frank Bakker (januari 1992)
Setpoint met 2e van links Sip de Jong en uiterst rechts Frank Bakker (januari 1992)

Zondag, 17 januari 1993

Nu zelfs 12 orkesten! Nieuw was de komst van de Passage (later Theatercafé), de nieuwe aanbouw met aansluiting op Middenwaard). Nieuwe orkesten: Swing Delight van Piet Boodt, de New Dixie Dawn van Martin van Bezeij en Ger Timmer, de Vocal Group Bounce, de J.B.B.Band van Sip de Jong (voortzetting van Setpoint) en Jazznost, een moderne groep. De laatste is nooit meer uitgenodigd omdat zij geld begonnen in te zamelen. Inmiddels was Wim Luntz als directeur van De Schakel opgevolgd door Paul Hendricks.

Theaterzaal:
Jacky Roofer’s Big Band
Alkmaarse Big Band
Zaanse Big Band
Pete’s Big Band

Zaal 2:
Swing Delight
New Jazz Company
Chickenhouse Inc.
New Dixie Dawn

Passage:
Black Jack Quartet
Vocalgroup Bounce o.l.v. Martin Kloet
J.B.B.Band
Jazznost

 Swing Delight (januari 1993)
Swing Delight (januari 1993)

Zondag, 30 januari 1994

En nu zelfs 15 orkesten! Nieuw: Miss M.T.P. & Company met Bram Wolters, Walter Mooij Jazz Trio, Cosmopolitan Quintet (met Paul Heijn op viool) en de Mountain Harmony Jazzband (met op bas Klaas Rob). Ook het Quintet Evergreen was nieuw maar heeft uiteindelijk niet gespeeld. Zij wilden meer geld en kregen dat niet. Bij de Binne Jazzband werd inmiddels gezongen door Ilonka Leegwater. En Han Rademakers maakte ook toen geen deel uit van Just Friends. Op initiatief van Paul Hendricks werd de Benedenzaal (in het begin heette dat de Jazzkelder) weer eens bij het geheel betrokken. Dat was ook nu geen succes en is daarna ook niet meer gebeurd. Meer orkesten dan ooit was mogelijk doordat Paul Hendricks op zoek ging naar sponsoring (en daar deels in slaagde).

Theaterzaal:
Jacky Roofer’s Big Band
Alkmaarse Big Band
Pete’s Big Band
New Jazz Company

Zaal 2:
Swing Delight
Cabbageville Jazzband
New Dixie Dawn
Miss M.T.P. & Company

Passage:
Just Friends
Quintet Evergreen (niet gespeeld!)
Walter Mooij Jazz Trio
Cosmopolitan Quintet

Benedenzaal:
Mountain Harmony Jazzband
Chickenhouse Inc.
Binne Jazzband

 Zaanse Big Band (januari 1994)
Zaanse Big Band (januari 1994)

Zondag, 15 januari 1995

Weer terug naar 12 orkesten. Nieuw: The Big Band (uit Obdam), Not The Pataphoon Five (beetje een voortzetting van de Cabbageville Jazzband), Big Mamma’s Jazzband en het Windmill Quintet o.l.v. Peter Schoute. Met mooie sponsordocumentatie in de hand ging Paul Hendricks op zoek naar meer sponsoring. Dat lukte. Er werd een behoorlijk bedrag aan sponsorgelden binnengehaald. Ook de Muziekkring droeg bij.

Theaterzaal:
Jacky Roofer’s Big Band
The Big Band
Zaanse Big Band
Miss M.T.P.’s Rabbitfoot Jazzband

Zaal 2:
Mountain Harmony Jazzband
Not the Pataphoon Five
Big Mamma’s Jazzband
Swing Delight

Passage:
Cosmopolitan Quintet
Eastside Combo
J.B.B.Band
Windmill Quintet

 Not The Pataphone Five (januari 1995)
Not The Pataphone Five (januari 1995)

Zondag, 21 januari 1996

Ter gelegenheid van het feit dat het hier ging om de 10e (!) Jazz-Inn werden 21 orkesten geprogrammeerd. De naam van de Passage was gewijzigd in Theatercafé. Het programma begon reeds om 10.30 uur en liep door tot 17.45 uur. Nieuw: L-Star Big Band (uit Hoogwoud) en Room Service Five (een verkleinde voortzetting van de Mountain Harmony Jazzband). Han Rademakers maakte weer deel uit van Just Friends (Herman van Braam was gestopt en Fred Zandbergen was de bassist). Ter gelegenheid van dit jubileum werd een fraai boekwerk gratis verstrekt met daarin van elk orkest een foto, de bezetting en het contactadres. De inkomsten uit sponsoring waren fors gestegen. Deze 10e Jazz-Inn was voorlopig tevens de laatste. Het stroeve communiceren met De Schakel was voor Bob Budde, Ton Molenberg en Han Rademakers aanleiding om dat op 27 augustus 1996 schriftelijk aan directeur Paul Hendricks mede te delen.Er gebeurde daarna van alles in De Schakel. Het bleek dat men behoefte had om jaarlijks een grootser jazzfestival te programmeren. Dat is drie jaar lang gedaan en bleek, ondanks een jaarlijkse subsidie van de gemeente, enorme verliezen op te leveren. Pas in 2003 waren die verliezen weggewerkt. Vlak daarna werd Paul Hendricks ontslagen en nam Anneke van der Horst als interim-directeur de leiding over. In de loop van 1999 vroeg zij of de “oude ploeg” (Bob Budde, Ton Molenberg en Han Rademakers) weer bereid waren het organiseren van de Jazz-Inn’s op te pakken. Zij kon jaarlijks beschikken over de subsidiepot van de gemeente en wilde (weer) jazz in De Schakel. Het drietal heeft daarop positief gereageerd. En dus gaat het overzicht hierna door met de Jazz-Inn van 2 januari 2000.

Theaterzaal:
Alkmaarse Big Band
Metropolitans
Jacky Roofer’s Big Band
The L-Star Big Band
Pete’s Big Band
Benny Bright Orchestra
Zaanse Big Band

Zaal 2:
Miss M.T.P. & Company
Chickenhouse Inc.
Swing Delight
Not The Pathéphone Five
New Jazz Company
Whaletown Jazzband
Binne Jazzband

Theatercafé:
Just Friends
Black Jack Kwartet
Windmill Quintet
Cosmopolitan Quintet
Room Service Five
J.B.B.Band
Eastside Combo

Jaren 2000-2005 »